อัพเดทผลงานของลูกค้า

กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน

กระเป๋าผ้าดิบลดโลกร้อนของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาทำกับโรงงาน รับทำของพรีเมี่ยมของเราโดยกระเป๋าผ้าที่ลูกค้าผลิตนั้นมีจำนวน 500 ใบ ด้วยกันโดยลูกค้าจะนำกระเป่าผ้าที่ได้ไปแจกในงานต่างๆ

 

 

โดยกระเป๋าผ้าที่ลูกค้าได้เลือกสั่งผลิตนั้นลูกค้าอยากได้กระเป๋าผ้าลดโลกร้อนโดยทางโรงงานของเราใช้เนื้อผ้าดิบญี่ปุ่นในการผลิตถุงผ้าลดโลกร้อน ให้กับลูกค้าโดยลูกค้าต้องการกระเป๋าผ้าจำนวน 500 ใบ เพื่อใช้ในงานที่ลูกค้าได้จัดขึ้นเพื่อไปแจกให้กับคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม โดยรายละเอียดกระเป๋าผ้าใบนี้นั้นลูกค้าได้ส่งรายละเอียดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูกับดีกว่านะครับว่ากระเป๋าผ้าใบนี้มีรายละเอียดอะไรบ้าง

 

 

 รายละเอียดกระเป๋าผ้าใบนี้นั้นมีดังนี้

- เนื้อผ้าที่ใช้เป็นกระเป๋าผ้าดิบญี่ปุ่น โดยลูกค้าต้องการทำเป็นกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน

- รายละเอียดของกระเป๋า เป็นกระเป๋าทรง 13x14 นิ้ว มีการเพิ่มในส่วนของก้นขยายกระเป๋า 2 นิ้วด้วยกันโดยสามารถเพิ่มขนาดความจุได้เพิ่มมากขึ้น

- ส่วนของหูกระเป๋าผ้า เราใช้หูกระเป๋าผ้าดิบสำเร็จรูปที่เป็นสายมาแล้วขนาดของหูนั้นอยู่ ที่ 1 นิ้วด้วยกัน

- รายละเอียดงานสกรีนเป็นงานสกรีนขนาดเต็มด้านหน้าของกระเป๋าโดยมีงานสกรีนในส่วนด้านหน้ากระเป๋าจำนวนสีที่ใช้ในงานสกรีนนั้นมีจำนวน 2 สีด้วยกัน