อัพเดทผลงานของลูกค้า

ผลิตของพรีเมี่ยม ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร


ทำของพรีเมี่ยม ของลูกค้า ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ติดต่อโรงงานเราเพื่อต้องการทำหมวกแก็ป จำนวน 600 ใบ เป็นล็อตที่ใหญ่อีกล็อตหนึ่ง โดยหมวกแก็ปที่ลูกค้าต้องการมี 2 แบบด้วยกัน

 

 

 

     โดยทาง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ติดต่อมาทางฝ่ายขายของโรงงานของพรีเมี่ยมเรา ว่าต้องการผลิตหมวกแก็ป จำนวน 600 ใบ โดยรายละเอียดของหมวกแก็ปที่ทาง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้คุยกับฝ่ายขายนั้นเป็นหมวกแก็ป 2 แบบ ด้วยกันมีงานปักที่เหมือนกัน เป็นการทำหมวกที่สวยอีกใบหนึ่งของทางโรงงานทำหมวกเรา โดยลูกค้าจะไปใช้ในกิจกรรมที่ทางลูกค้าจัดขึ้น โดยสีของหมวกนั้นจะมี 2 สี หลักๆคือ หมวกแก็ปสีดำ กับ หมวกแก็ปสีแดง โดยมีการตัดต่อหมวกพิเศษเพิ่มมาเพื่อเพิ่มความสวยงานให้กับตัวหมวก เป็นการตัดต่อชิ้นผ้าตั้งแต่ส่วนปีกหมวกจนถึงส่วนด้านข้างตัวหมวก โดยหมวกสีดำนั้นจะมีการตัดต่อชิ้นผ้าหมวกสีแดง และส่วนตัวหมวกแก็ปสีแดงนั้นจะมีการตัดต่อชิ้นผ้าหมวกสีขาว เพื่อรายละเอียดให้ตัวหมวกส่วยงาม และยังมีงานปีกหมวกในตำแหน่งด้านหน้าหมวกเป็นโลโก้ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยลูกค้าไม่มีไฟล์ .ai มาให้ทางเรา ทางฝ่ายกราฟิคจึงดราฟแบบตามโลโก้ลูกค้าเพื่อจะได้แก้ไขโลโก้ของลูกค้าได้

  

รายละเอียดการทำหมวก ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ชื่องานที่ใช้ผลิตของพรีเมี่ยม ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ประเภทของพรีเมี่ยมที่เลือกผลิตเป็นหมวกแก๊ป แบบตัดต่อ 2 สี 
- จำนวนในการผลิตทั้งหมด 600 ใบ โดยแบ่งเป็น 2 แบบ แบบละ 300 ใบ
- สีหมวกที่เลือกใช้ ในหมวกแบบที่1 ลูกค้าได้เลือกใช้สีหมวกสีแดงและสีดำ แบบที่2ลูกค้าได้เลือกใช้หมวก สีขาวและสีแดง
- รายละเอียดงานปัก มี 1 คำแหน่งด้วยกันโดยหมวกทั้ง 2 แบบใช้โลโก้งานปักที่หมือนกันจึงงานต่อการผลิตของพรีเมี่ยม