ตัวอย่างงานสกรีนร่ม

งานสกรีนร่ม

 

     งานสกรีนร่มของโรงงานผลิตของพรีเมี่ยมของเรา เป็นงานสกรีนร่มสีตายคือสกรีนเป็นสีๆไม่มีการไล่โทนสี ลูกค้าที่ต้องการทำของพรีเมี่ยมสามารถกำหนดจำนวนสีของโลโก้ที่ลูกค้าต้องการสกรีนได้วิธีการตัดค่าสกรีนเราจะติดตามช่องว่ามีสกรีนทั้งหมดกี่ช่องในร่มและคิดตามจำนวนสีโลโก้ในช่องนั้นว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่สี

 

 

ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 1
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 1
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 2
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 2
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 3
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 3
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 4
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 4
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 5
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 5
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 6
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 6
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 7
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 7
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 8
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 8
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 9
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 9
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 10
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 10
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 11
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 11
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 12
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 12
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 13
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 13
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 14
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 14
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 15
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 15
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 16
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 16
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 17
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 17
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 18
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 18
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 19
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 19
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 20
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 20
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 21
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 21
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 22
ตัวอย่างงานสกรีนร่ม 22