ตัวอย่างงานสกรีนกระเป๋าผ้า

ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้ลงบนกระเป๋าผ้า

 

      แบบตัวอย่างงานสกรีนกระเป๋าผ้าโลโก้ต่างๆ ที่ทางลูกค้าสั่งทำกระเป๋าผ้ากับโรงงานผลิตของพรีเมี่ยมของเรา เรารับทำของพรีเมี่ยมตามแบบที่ลูกค้าต้องการกระเป๋าผ้า ถุงผ้าถือเป็นของพรีเมี่ยมที่ลูกค้าสั่งผลิตเป็นอันดับต้นๆโดยลูกค้าสามารถกำหนดงานสกรีนได้เต็มด้านหน้าตัวกระเป๋าโดยราคางานสกรีนนั้น ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย โดยหลักๆแล้วจะมีอยู่ 2 ปัจจัยคือ 1.จำนวนสีที่สกรีน เป็นผลอย่างมากยิ่งลูกค้าสกรีนสีเยอะเท่าไรราคายิ่งบวกเพิ่มเท่านั้นโดยหลักๆแล้วลูกค้าจะนิยมสกรีนอยู่ที่ 1-3 สี และปัจจัยที่ 2 นั้นเป็นในส่วนของขนาดงานโลโก้ยิ่งขนาดโลโก้ใหญ่มากเท่าไรราคาก็จะเพิ่มตามขนาดของโลโก้ โดยหลักๆแล้วก่อนที่ลูกค้าจะเริ่มผลิตกระเป๋าผ้า ลูกค้าสามารถนำแบบโลโก้งานสกรีนให้ทางฝ่ายขายเราตีราคาก่อนได้นะค่ะ

 

 

แบบงานสกรีน 1
แบบงานสกรีน 1
จำนวนสี 2 สี

 รายละเอียด

แบบงานสกรีน 2
แบบงานสกรีน 2
จำนวนสี 4 สี

 รายละเอียด

แบบงานสกรีน 3
แบบงานสกรีน 3
จำนวนสี 1 สี

 รายละเอียด

แบบงานสกรีน 4
แบบงานสกรีน 4
จำนวนสี 1 สี

 รายละเอียด

แบบงานสกรีน 5
แบบงานสกรีน 5
จำนวนสี 1 สี

 รายละเอียด

แบบงานสกรีน 6
แบบงานสกรีน 6
จำนวนสี 2 สี

 รายละเอียด

แบบงานสกรีน 7
แบบงานสกรีน 7
จำนวนสี 2 สี

 รายละเอียด

แบบงานสกรีน 8
แบบงานสกรีน 8
จำนวนสี 1 สี

 รายละเอียด

แบบงานสกรีน 9
แบบงานสกรีน 9
จำนวนสี 1 สี

 รายละเอียด

แบบงานสกรีน 10
แบบงานสกรีน 10
จำนวนสี 2 สี

 รายละเอียด

แบบงานสกรีน 11
แบบงานสกรีน 11
จำนวนสี 2 สี

 รายละเอียด

แบบงานสกรีน 12
แบบงานสกรีน 12
จำนวนสี 1 สี

 รายละเอียด

 แบบงานสกรีน 13
แบบงานสกรีน 13
จำนวนสี 1 สี

 รายละเอียด

 แบบงานสกรีน 14
แบบงานสกรีน 14
จำนวนสี 4 สี

 รายละเอียด

 แบบงานสกรีน 15
แบบงานสกรีน 15
จำนวนสี 3 สี

 รายละเอียด

 แบบงานสกรีน 16
แบบงานสกรีน 16
จำนวนสี 2 สี

 รายละเอียด

 แบบงานสกรีน 17
แบบงานสกรีน 17
จำนวนสี 1 สี

 รายละเอียด

 แบบงานสกรีน 18
แบบงานสกรีน 18
จำนวนสี 2 สี

 รายละเอียด

 แบบงานสกรีน 19
แบบงานสกรีน 19
จำนวนสี 1 สี

 รายละเอียด

 แบบงานสกรีน 20
แบบงานสกรีน 20
จำนวนสี 1 สี

 รายละเอียด

 แบบงานสกรีน 21
แบบงานสกรีน 21
จำนวนสี 3 สี

 รายละเอียด

 แบบงานสกรีน 22
แบบงานสกรีน 22
จำนวนสี 1 สี

 รายละเอียด

 แบบงานสกรีน 23
แบบงานสกรีน 23
จำนวนสี 3 สี

 รายละเอียด

 แบบงานสกรีน 24
แบบงานสกรีน 24
จำนวนสี 3 สี

 รายละเอียด

 แบบงานสกรีน 25
แบบงานสกรีน 25
จำนวนสี 2 สี

 รายละเอียด

 แบบงานสกรีน 26
แบบงานสกรีน 26
จำนวนสี 4 สี

 รายละเอียด

 แบบงานสกรีน 27
แบบงานสกรีน 27
จำนวนสี 1 สี

 รายละเอียด

 แบบงานสกรีน 28
แบบงานสกรีน 28
จำนวนสี 3 สี

 รายละเอียด

 แบบงานสกรีน 29
แบบงานสกรีน 29
จำนวนสี 1 สี

 รายละเอียด

 แบบงานสกรีน 30
แบบงานสกรีน 30
จำนวนสี 1 สี

 รายละเอียด

แบบงานสกรีน 31
แบบงานสกรีน 31
จำนวนสี 1 สี

 รายละเอียด

 แบบงานสกรีน 32
แบบงานสกรีน 32
จำนวนสี 1 สี

 รายละเอียด

 แบบงานสกรีน 33
แบบงานสกรีน 33
จำนวนสี 3 สี

 รายละเอียด